Forfatterne

  • Dorte B. Jørgensen
  • Vagn Larsen
  • Thomas Vindeløv

Kort beskrivelse

Kernestoffet og supplerende stof til matematik på niveauerne basis, G, F, E og D.

  • 197 videoklip
  • 297 klikopgaver
  • 329 målopgaver
  • 1424 sider

Se, hvad du får adgang til

ISBN: 9788761645210. Copyright forfatterne og Systime A/S 2017